Inwoners van Borneo


Borneo kent een grote diversiteit aan inwoners. Er wonen meer dan 200 bevolkingsgroepen en geen enkele groep kent een meerderheid.

  • De Chinezen
    Ongeveer 10% van de inwoners op Borneo zijn Chinees. Ongeveer 1500 jaar geleden betraden de Chinezen Borneo als handelaars en voor zaken. Traditioneel woonden de Chinezen boven hun winkeltjes in stedelijke gebieden. Tegenwoordig verlaten zij ’s avonds vaak het stadscentrum en zijn zij verhuisd naar voorsteden.
  • Maleisen
    Vele Maleisische immigranten kwamen van het Sumatra of het Srivija Koninkrijk tijdens de bloeiperiode in de 11e en 12e eeuw. Ze settelden in de kustgebieden om te vissen of startten een boerderij. Tegenwoordig is ongeveer 30% van de inwoners op Borneo Maleisisch en kent Borneo een Maleisische regering.
  • Inheemse bewoners
    De inheemse bewoners van Borneo bestaan uit zowel nakomelingen van Islamitische koninkrijken als landelijke bevolkingsgroepen, vaak gecategoriseerd onder de term ‘Dayak’. Het is zeker de moeite waard om de traditionele woningen van de ‘Dayak’ te bezoeken.

Demografie van Borneo

Borneo SprongHistorisch kent Borneo twee verschillende populaties. Een klein aantal stamgroepen bewoont het bijna ontoegankelijke binnenland van Borneo, terwijl dichte boerenbevolkingen langs de kust en aan de ondergelopen landen langs de rivieren wonen. De inheemse bevolking, genoemd de Daya, kent een jager-verzamelaar mentaliteit. Ze zijn over het algemeen weinig gecultiveerd, spreken een mix van stamtalen en observeren animistische rituelen. De bevolking aan de kusten ontwikkelen zich als zeehandelaren, boren en vissers. Ze spreken Maleisische dialecten en zijn grotendeels Islamitisch. Deze groep is in politiek opzicht en door toevallige vijandelijkheden de inheemse stammen gaan domineren.

Sinds de Dayak relatief klein in aantal zijn, zijn de inwoners op het eiland grotendeels Islamitisch. Er wonen veel verschillende bevolkingsgroepen en er worden ontelbaar veel verschillende talen gesproken. In principe wordt er Indonesisch gesproken op Kalimantan en Maleisisch in het noorden. De sterkste dichtheid van inwoners wordt gevonden in Sabah. De meeste Chinezen wonen in Brunei.