De hotels

in de Azoren

Economie Borneo

Er zijn twee feiten over de economie op Borneo (met uitzondering van Brunei). Allereerst zijn het de Chinezen die de zakenwereld beheersen en de Maleisen die hun controleren door middel van hun politieke macht. Ten tweede domineren primaire artikelen de economie van Borneo. Het traditionele exportproduct is hout. Sarawak behoort tot ’s werelds top met betrekking tot de aanlevering van hakhout. Traditionele gewassen als rubber, caco, suiker en peper en zeevruchten blijven belangrijk voor Borneo. Kalimantan produceert nog steeds goud en diamant.
Industrieanalyse voorspelt dat de olie en gasreserves van Borneo uitgeput zullen zijn tussen 2015 en 2030. Er worden pogingen gedaan om de productie te reduceren zodat uitputting van de voorraad kan worden gerekt. Initiatieven van de overheid richten zich op het aantrekken van buitenlandse investeringen die nodig zijn om grote projecten. Buitenlands werk is echter gelimiteerd vanwege de binnenlandse werkkrachten. Ongeveer 60% van de inwoners van Borneo werken of in de publieke service of in het leger.

Opmerkelijke feiten over de economie van Borneo

Hoog ontbossingpercentage

Niet verrassend kent Borneo ook het grootste ontbossingpercentage van heel Azië. Volgens rapporten van de Verenigde Naties zal 98% van de primaire bossen omgehakt zijn in 2022. Veel van het houthakken in Kalimantan schijnt bovendien illegaal te zijn. Pas ook op met het nemen van foto’s.

Palmolieplantages als excuus voor meer hakken?

Palmolieplantages komen vaak in de plaats voor de gehakte bossen. Vele gebieden in Kalimantan zijn toegezegd aan palmolieplantages en om die reden werden de bomen op deze gebieden omver gehakt. De palmen zijn vervolgens nooit geplant. Wordt een toedeling tot palmolieplantages als excuus gebruikt om meer bomen te kunnen hakken?

Vogelnestjes

Borneo staat ook bekend om zijn ‘swiftlet’ nesten, het belangrijkste ingrediënt voor een Chinese specialiteit, vogelnestensoep. De nestjes worden eveneens gebruikt voor medicamenteus en cosmetisch gebruik.