De hotels

in de Azoren

Staatsvorm en Regering

Ook voor de regering van Borneo geldt dat deze per land, Maleisië, Indonesië en Brunei verschilt. In Maleisië kent elke deelstaat een eigen parlement en regering. In Maleisië wordt het parlement elke vijf jaar herkozen. De Minister President staat aan het hoofd van het parlement. Indonesië wordt momenteel geregeerd door het militaire regime van Generaal Soeharto. De president van Indonesië is Susilo Bambang Yudhoyono, kortweg SBY. Dit is de zesde president van Indonesië, maar de eerste die rechtstreeks door de bevolking gekozen is. De sultan van Brunei, sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah is een van de rijkste mensen ter wereld. Brunei is in vier districten, Belait, Brunei en Muara, Temburong en Tutong, die weer onderverdeeld zijn in 32 muskims. Brunei is een alleenheerschappij. Er zijn geen verkiezingen en er is geen parlement.
Inwoners

  • De Chinezen
    Ongeveer 10% van de inwoners op Borneo zijn Chinees. Ongeveer 1500 jaar geleden betraden de Chinezen Borneo als handelaars en voor zaken. Traditioneel woonden de Chinezen boven hun winkeltjes in stedelijke gebieden. Tegenwoordig verlaten zij ’s avonds vaak het stadscentrum en zijn zij verhuisd naar voorsteden.
  • Maleisen
    Vele Maleisische immigranten kwamen van het Sumatra of het Srivija Koninkrijk tijdens de bloeiperiode in de 11e en 12e eeuw. Ze settelden in de kustgebieden om te vissen of startten een boerderij. Tegenwoordig is ongeveer 30% van de inwoners op Borneo Maleisisch en kent Borneo een Maleisische regering.
  • Inheemse bewoners
    De inheemse bewoners van Borneo bestaan uit zowel nakomelingen van Islamitische koninkrijken als landelijke bevolkingsgroepen, vaak gecategoriseerd onder de term ‘Dayak’. Het is zeker de moeite waard om de traditionele woningen van de ‘Dayak’ te bezoeken.

Demografie

Historisch kent Borneo twee verschillende populaties. Een klein aantal stamgroepen bewoont het bijna ontoegankelijke binnenland van Borneo, terwijl dichte boerenbevolkingen langs de kust en aan de ondergelopen landen langs de rivieren wonen. De inheemse bevolking, genoemd de Daya, kent een jager-verzamelaar mentaliteit. Ze zijn over het algemeen weinig gecultiveerd, spreken een mix van stamtalen en observeren animistische rituelen. De bevolking aan de kusten ontwikkelen zich als zeehandelaren, boren en vissers. Ze spreken Maleisische dialecten en zijn grotendeels Islamitisch. Deze groep is in politiek opzicht en door toevallige vijandelijkheden de inheemse stammen gaan domineren.
Sinds de Dayak relatief klein in aantal zijn, zijn de inwoners op het eiland grotendeels Islamitisch. Er wonen veel verschillende bevolkingsgroepen en er worden ontelbaar veel verschillende talen gesproken. In principe wordt er Indonesisch gesproken op Kalimantan en Maleisisch in het noorden. De sterkste dichtheid van inwoners wordt gevonden in Sabah. De meeste Chinezen wonen in Brunei.